Horgászvizsga

A Heves Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóságával kötött megállapodás alapján a Horgász Egyesületek Heves Megyei Szövetsége az alábbi horgászvizsga időpontot hirdeti meg:

EGERBEN: 2018.november 15 én (csütörtökön) 15:00

A horgászvizsga helyszíne:

 a Horgász Egyesületek Heves Megyei Szövetségének irodája

( Eger, Mátyás király út 11.).

 A vizsgázóknak adategyeztetés céljából legkésőbb a vizsga kezdő időpontja előtt 15 perccel a vizsgahelyen meg kell jelenniük!

A jelentkezéshez a mellékelt jelentkezési lapot ki kell tölteni! A kitöltött jelentkezési lapot az vizsgára 2018. snovember 13-án 15:00-ig beérkezőleg személyesen vagy postai úton kell leadni a Horgász Egyesületek Heves Megyei Szövetségének irodájában (3300 Eger, Mátyás király út 11.). A fenti időpont után beérkezett jelentkezések esetén a jelentkezőt a következő vizsgaidőpontról kiértesítjük.

Horgászvizsgára minden, a jelentkezés napján 10. életévét betöltött cselekvőképes személy jelentkezhet. Amennyiben a horgászvizsgára jelentkező személy a vizsgára jelentkezés napján még nem töltötte be a 14. életévét, abban az esetben a vizsga megkezdése előtt köteles bemutatni a vizsgabizottságnak a törvényes képviselője által – a horgászvizsgán történő részvételhez – adott hozzájárulást.

A horgászvizsga díja: 3.500 Ft, azaz Háromezer-ötszáz forint,

10. életévét betöltött, de 18. életévét még be nem töltött vizsgázó esetén 1.000,- Ft, Egyezer forint.

A vizsga díja befizethető a Szövetség irodájában, vagy a vizsga helyszínén annak megkezdése előtt személyesen, csekken vagy banki átutalással a Horgász Egyesületek Heves Megyei Szövetsége számlájára: 11739009-20019608.

Csekkes befizetéshez csekket, a fenti címen személyesen lehet igényelni. A csekken vagy átutalással történt befizetés esetén annak igazolását a vizsga megkezdése előtt fel kell mutatni.

Az állami horgászvizsgán a következő ismeretekről kell számot adni:

a) a halgazdálkodási és halvédelmi jogszabályokról;

b) a Magyarországon élő halfajok meghatározásáról, főbb biológiai jellemzőiről;

c) az alapvető horgászmódszerekről;

d) a horgászzsákmánnyal való kíméletes bánásmódról;

e) a vízparti és a csónakból történő horgászat legfontosabb biztonsági szabályairól;

f) a halászati őrzés horgászokat érintő alapvető ismereteiről;

g) a horgászattal kapcsolatos legfontosabb vízügyi, természet- és környezetvédelmi szabályokról;

h) az egyesületi tagságból eredő jogokról és kötelezettségekről, a horgász szervezetek szerepéről;

i) a horgászattal kapcsolatos helyszíni hatósági és rendészeti intézkedésekről;

j) a horgászrendi szabályozások szerepéről, valamint

k) a horgászetikáról.

A horgászvizsgához felkészítő tananyag letölthető az alábbi oldalról:

http://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/808522/Horg%C3%A1szvizsg%C3%A1ra+val%C3%B3+felk%C3%A9sz%C3%BCl%C3%A9st+seg%C3%ADt%C5%91+tank%C3%B6nyv+honlapra+felt%C3%B6ltve+2017.11.14.pdf/8093f0fb-7125-4dea-9903-1270aa9a85c0

A vizsga előtt 2018. november13-án (kedden) 15:00-tól konzultációt

tartunk a Horgász Egyesületek Heves Megyei Szövetségének irodájában

(3300 Eger, Mátyás király út 11.)

Eger, 2018.október 05 . 

Tóth Dezső sk.

                                                                                                        elnök

 

 

 

JELENTKEZÉSILAP  http://heveshorgasz.hu/hirek/horgaszvizsga-jelentkezesi-lap/