Horgászvizsga

A Magyar Országos Horgász Szövetséggel kötött megállapodás alapján a Horgász Egyesületek
Heves Megyei Szövetsége az alábbi horgászvizsga időpontot hirdeti meg:

EGERBEN: 2019. február 28. (csütörtökön) 15:00

A horgászvizsga helyszíne: az Egri Szakképzési Centrum Kereskedelmi, Mezőgazdasági és
Vendéglátóipari Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma (Eger, Pozsonyi u. 4-6.)

A vizsgázóknak adategyeztetés céljából legkésőbb a vizsga kezdő időpontja előtt 15 perccel a
vizsgahelyen meg kell jelenniük!

A jelentkezéshez a mellékelt jelentkezési lapot ki kell tölteni! A kitöltött jelentkezési lapot az
vizsgára 2019.február 26-án 15:00-ig beérkezőleg személyesen, elektronikusan vagy postai úton
kell leadni a Horgász Egyesületek Heves Megyei Szövetségének irodájában (3300 Eger,
Mátyás király út 11.). A fenti időpont után beérkezett jelentkezések esetén a jelentkezőt a
következő vizsgaidőpontról kiértesítjük.

A horgászvizsga díjmentes.

Horgászvizsgára minden, a jelentkezés napján 10. életévét betöltött cselekvőképes személy
jelentkezhet. Amennyiben a horgászvizsgára jelentkező személy a vizsgára jelentkezés napján még
nem töltötte be a 14. életévét, abban az esetben a vizsga megkezdése előtt köteles bemutatni a
vizsgabizottságnak a törvényes képviselője által – a horgászvizsgán történő részvételhez – adott
hozzájárulást.
A horgászvizsgához felkészítő tananyag letölthető az alábbi oldalról:

http://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/808522/Horg%C3%A1szvizsg%C3%A1ra+val%C3%B3+felk%C3%A9sz%C3%BCl
%C3%A9st+seg%C3%ADt%C5%91+tank%C3%B6nyv+honlapra+felt%C3%B6ltve+2017.11.14.pdf/8093f0fb-7125-4dea-9903-
1270aa9a85c0

Az állami horgászvizsgán a következő ismeretekről kell számot adni:
a) a halgazdálkodási és halvédelmi jogszabályokról;
b) a Magyarországon élő halfajok meghatározásáról, főbb biológiai jellemzőiről;
c) az alapvető horgászmódszerekről;
d) a horgászzsákmánnyal való kíméletes bánásmódról;
e) a vízparti és a csónakból történő horgászat legfontosabb biztonsági szabályairól;
f) a halászati őrzés horgászokat érintő alapvető ismereteiről;
g) a horgászattal kapcsolatos legfontosabb vízügyi, természet- és környezetvédelmi szabályokról;

h) az egyesületi tagságból eredő jogokról és kötelezettségekről, a horgász szervezetek szerepéről;
i) a horgászattal kapcsolatos helyszíni hatósági és rendészeti intézkedésekről;
j) a horgászrendi szabályozások szerepéről, valamint
k) a horgászetikáról.
Sikeres vizsga esetén a vizsgabizonyítványt a helyszínen Magyar Horgászkártya regisztrációval
rendelkező leendő horgászainknak tudjuk átadni. Regisztrációs lehetőséget biztosítunk a Szövetség
irodájában (Eger, Mátyás király út 11.), vagy online a www.horgaszjegy.hu weboldalon.
Amennyiben a vizsga időpontjában még nem rendelkezik regisztrációval, a bizonyítványt későbbi
időpont a Szövetség irodájában átveheti.
A vizsga előtt, 2019. február 26-án (kedden) 15:00-tól felkészítő konzultációt tartunk az Egri
Szakképzési Centrum Kereskedelmi, Mezőgazdasági és Vendéglátóipari Szakközépiskolája,
Szakiskolája és Kollégiuma helyiségében (Eger, Pozsonyi u. 4-6.). A felkészítő díja 1.000,- Ft/fő,
amelyet előre készpénzben a felkészítést tartó kollegánál kell fizetni.

Eger, 2019. február 13.

Tóth Dezső sk.
elnök

JELENTKEZÉSILAP  http://heveshorgasz.hu/hirek/horgaszvizsga-jelentkezesi-lap/