Horgászvizsga

A Magyar Országos Horgász Szövetséggel kötött megállapodás alapján a Horgász Egyesületek
Heves Megyei Szövetsége március hónapra az alábbi horgászvizsga időpontokat hirdeti meg:

SÁTORAJAÚJHELY:  2019. március 9. (szombat) 8:00
Helyszín: Tokaji Ferenc Sporthalász és Horgász Egyesület irodája

Sátoraljaújhely, Vasvári Pál u. 17.   (Tel.: 47/655-133, e-mail: tokajiferenc.she@freemail.hu)

SZERENCS: 2019. március 13. (szerda) 16:00
Helyszín: Szerencsi Horgász Egyesület irodája

Szerencs, Kossuth L. u. 4.  (Tel.: 30/358-3523, e-mail: szerencsihe@g.mail.com)

GYÖNGYÖS: 2019. március 14. (csütörtök) 15:00
Helyszín: Visontai Erőmű és Bánya Dolgozóinak Horgász Egyesülete irodája

Gyöngyös, Visontai u. 5.  (Tel.: 36/515-427, e-mail: hev.horgasz@upcmail.hu)
EGER: 2019. március 28. (csütörtökön) 15:00
Helyszín: Egri Szakképzési Centrum Kereskedelmi, Mezőgazdasági
és Vendéglátóipari Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma

Eger, Pozsonyi u. 4-6.  (Tel.: 36/515-427, e-mail: hev.horgasz@upcmail.hu)

A vizsgázóknak adategyeztetés céljából legkésőbb a vizsga kezdő időpontja előtt 15 perccel a
vizsgahelyen meg kell jelenniük!
A jelentkezéshez a mellékelt jelentkezési lapot ki kell tölteni! A kitöltött jelentkezési lapot az
vizsgára legkésőbb 2 nappal a vizsga előtt személyesen, elektronikusan vagy postai úton kell
leadni a Horgász Egyesületek Heves Megyei Szövetségének irodájában (3300 Eger, Mátyás
király út 11.), vagy a szervező egyesületek irodájában. A beérkezési időpont után beérkezett
jelentkezések esetén a jelentkezőt a következő vizsgaidőpontról kiértesítjük.

A horgászvizsga díjmentes.
Horgászvizsgára minden, a jelentkezés napján 10. életévét betöltött cselekvőképes személy
jelentkezhet. Amennyiben a horgászvizsgára jelentkező személy a vizsgára jelentkezés napján még
nem töltötte be a 14. életévét, abban az esetben a vizsga megkezdése előtt köteles bemutatni a
vizsgabizottságnak a törvényes képviselője által – a horgászvizsgán történő részvételhez – adott
hozzájárulást.
A horgászvizsgához felkészítő tananyag letölthető az alábbi oldalról:
http://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/808522/Horg%C3%A1szvizsg%C3%A1ra+val%C3%B3+felk%C3%A9sz%C3%BCl
%C3%A9st+seg%C3%ADt%C5%91+tank%C3%B6nyv+honlapra+felt%C3%B6ltve+2017.11.14.pdf/8093f0fb-7125-4dea-9903-
1270aa9a85c0
Az állami horgászvizsgán a következő ismeretekről kell számot adni:
a) a halgazdálkodási és halvédelmi jogszabályokról;
b) a Magyarországon élő halfajok meghatározásáról, főbb biológiai jellemzőiről;
c) az alapvető horgászmódszerekről;
d) a horgászzsákmánnyal való kíméletes bánásmódról;
e) a vízparti és a csónakból történő horgászat legfontosabb biztonsági szabályairól;
f) a halászati őrzés horgászokat érintő alapvető ismereteiről;
g) a horgászattal kapcsolatos legfontosabb vízügyi, természet- és környezetvédelmi szabályokról;
h) az egyesületi tagságból eredő jogokról és kötelezettségekről, a horgász szervezetek szerepéről;
i) a horgászattal kapcsolatos helyszíni hatósági és rendészeti intézkedésekről;
j) a horgászrendi szabályozások szerepéről, valamint
k) a horgászetikáról.
Sikeres vizsga esetén a vizsgabizonyítványt a helyszínen Magyar Horgászkártya regisztrációval
rendelkező leendő horgászainknak tudjuk átadni. Regisztrációs lehetőséget biztosítunk valamennyi
egyesületünknél, a Szövetség irodájában (Eger, Mátyás király út 11.), vagy online a
www.horgaszjegy.hu weboldalon. Amennyiben a vizsga időpontjában még nem rendelkezik
regisztrációval, a bizonyítványt későbbi időpont a Szövetség irodájában átveheti.
Az egri vizsga előtt, 2019. március 26-án (kedden) 15:00-tól a Horgász Egyesületek Heves
Megyei Szövetsége felkészítő konzultációt tart az Egri Szakképzési Centrum Kereskedelmi,
Mezőgazdasági és Vendéglátóipari Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma helyiségében
(Eger, Pozsonyi u. 4-6.). A felkészítő díja 1.000,- Ft/fő, amelyet előre készpénzben a felkészítést
tartó kollegánál kell fizetni.

Eger, 2019. február 28.

Tóth Dezső sk.
elnök

JELENTKEZÉSILAP  http://heveshorgasz.hu/hirek/horgaszvizsga-jelentkezesi-lap/