Horgászvizsga jelentkezési lap

 

HORGÁSZVIZSGA JELENTKEZÉSI LAP

Horgászvizsga időpontja: 2020. szeptember  10.  14:00
Horgászvizsga helyszíne:Szent Imre Katolikus Általános Iskola (Eger, Kossuth L. u. 8)
A jelentkező

Neve: ……………………………………………………………………………..

Születési helye, ideje: ……………………………………………………………..

Anyja leánykori neve: ..……………………………………………………………

Magyar Horgászkártya száma: …………………………………………………….

Lakcíme: …………………………………………………………………………..

Telefonszáma: ………………………………………

E-mail címe: …………………………………………
Nyilatkozom, hogy sikeres vizsga esetén a vizsgabizonyítványomat a vizsga után azonnal, annak
helyszínén / előre egyeztetett, későbbi időpontban a Horgász Egyesületek Heves Megyei
Szövetsége irodájában (Eger, Mátyás király út 11.) kívánom átvenni.*

Kelt:………………….. 2020. …………….. hó …………….nap

……………………………………………

aláírás
A jelentkezési lapot nyomtatott betűvel, olvashatóan kell kitölteni!
Postacím: Horgász Egyesületek Heves Megyei Szövetsége 3300 Eger, Mátyás király út 11.
* a megfelelő rész aláhúzandó