Horgászvizsga jelentkezési lap

 

HORGÁSZVIZSGA JELENTKEZÉSI LAP

Horgászvizsga időpontja: 2020. január 23. 15:00
Horgászvizsga helyszíne: Horgász Egyesületek Heves Megyei Szövetsége

(3300 Eger, Mátyás király út 11.)
A jelentkező

Neve: ……………………………………………………………………………..

Születési helye, ideje: ……………………………………………………………..

Anyja leánykori neve: ..……………………………………………………………

Adóazonosító jele: …………………………………………………………………

Magyar Horgászkártya száma: …………………………………………………….

Lakcíme: …………………………………………………………………………..

Telefonszáma: ………………………………………

E-mail címe: …………………………………………

A január  21-i a felkészítőn részt kívánok venni / nem kívánok részt venni*.
Nyilatkozom, hogy sikeres vizsga esetén a vizsgabizonyítványomat a vizsga után azonnal, annak
helyszínén / előre egyeztetett, későbbi időpontban a Horgász Egyesületek Heves Megyei
Szövetsége irodájában (Eger, Mátyás király út 11.) kívánom átvenni.*

Kelt:………………….. 2020. …………….. hó …………….nap

……………………………………………

aláírás
A jelentkezési lapot nyomtatott betűvel, olvashatóan kell kitölteni!
Postacím: Horgász Egyesületek Heves Megyei Szövetsége 3300 Eger, Mátyás király út 11.
* a megfelelő rész aláhúzandó