Horgászvizsga jelentkezési lap

HORGÁSZVIZSGA JELENTKEZÉSI LAP

 

Horgászvizsga időpontja: 2018. november 15. 15:00

 

Horgászvizsga helyszíne:

 a Horgász Egyesületek Heves Megyei Szövetségének irodája

( Eger,Mátyás király út 11.).

A jelentkező

 

Neve: ……………………………………………………………………………..

Születési helye, ideje: ……………………………………………………………..

Anyja leánykori neve: ..……………………………………………………………

Lakcíme: …………………………………………………………………………..

Telefonszáma: ………………………………………

E-mail címe: …………………………………………

A november 13-i a felkészítőn részt kívánok venni / nem kívánok részt venni*.

Nyilatkozom, hogy sikeres vizsga esetén a vizsgabizonyítványomat a vizsga után azonnal, annak helyszínén / előre egyeztetett, későbbi időpontban a Heves Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóságán (Eger, Szövetkezet u. 6.)* kívánom átvenni.

 

Kelt:………………….. 2018. …………….. hó …………….nap

……………………………………………

aláírás

A jelentkezési lapot nyomtatott betűvel, olvashatóan kell kitölteni!

Postacím: Horgász Egyesületek Heves Megyei Szövetsége 3300 Eger, Mátyás király út 11.

* a megfelelő rész aláhúzandó