Határozatok

kuldottgyules-2016

kuldottgyulesi-hatarozatok-2015-1

kuldottgyulesi-hatarozatok-2014

BESZÁMOLÓ2013

BESZÁMOLÓ2012

HATÁROZATOK

Az elnökség 2016 évben hozott határozatai:

1/2016. (03.03.) Elnökségi határozat:

Az elnökség támogatja az Egerszalóki víztározó további működtetését, az al-haszonbérleti szerződést elfogadja.

2/2016. (03.03.) Elnökségi határozat:

Hozzájárul a Tisza HE 2016. március 1-jével történő kilépéséhez. Az egyesületnek további sok sikert kíván az új szövetségénél.

3/2016. (03.03.) Elnökségi határozat:

Az elnökség felkéri Szoldatics Anikót, hogy március 15-ig mérje fel az egyesületek részvételi szándékát a Megye Bajnokságra.

4/2016. (05.19.) Elnökségi határozat:

Hozzájárul a Tisza-Rétköz HE 2016. április 30-ával történő kilépéséhez. Az egyesületnek további sok sikert kíván az új szövetségénél.

Támogatja továbbá a fenti esetek jogszerűtlenségének megemlítését a MOHOSZ felé.

5/2016. (05.19.) Elnökségi határozat:

A gazdasági beszámolót elfogadja, és annak benyújtására felhatalmazza Szoldatics Anikót.

alábbi 6/2016. (05.19.) Elnökségi határozat:

A Szövetség támogatja a megye versenycsapatának OHCSB való részvételét.

6/2016. (05.19.) Elnökségi határozat:

A Szövetség támogatja a megye versenycsapatának OHCSB való részvételét

7/2016. (05.19.) Elnökségi határozat:

A Szövetség az idei költségvetésből 300.000,- Ft támogatást szavaz meg a pergető válogatottnak versenyeken való részvétel támogatására.

8/2016. (05.19.) Elnökségi határozat:

Az elnökség elfogadja, hogy amennyiben 2016 évben valamely megyei versenyző világbajnokságon vesz részt, a részvételét támogatási megállapodással, és 50.000,- Ft-tal támogassa.

9/2016. (05.19.) Elnökségi határozat:

Az elnökség az alacsony részvételi szándék miatt 2016 évre nem javasolja a Versenysport Szakbizottságnak a Megyei Bajnokság kiírását és megszervezését.

10/2016. (05.19.) Elnökségi határozat:

Az elnökség az Egerszalóki tározó 2016. évi költségvetési tervezetét elfogadja.

11/2016. (09.08.) Elnökségi határozat:

A 2016. évi Küldöttgyűlés időpontja: 2016. november 4. 17:00, helyszíne a hevesi Művelődési Központ (Heves, Erkel F. u. 2.). Egyúttal felkéri Kiss Tamást, hogy a helyszínen a teremfoglalást biztosítsa.

Az elnökség 2015 évben hozott határozatai:

1/2015. (03.26.) Elnökségi határozatot:

Felhatalmazza Tóth Dezsőt MOHOSZ-szal megkezdett egyeztetések folytatására a kizárás megszüntetése vonatkozásában.

2/2015. (03.26.) Elnökségi határozatot:

Megállapítja, hogy a tárgyalások eredményének ismeretében a visszalépéssel kapcsolatban az Alapszabálynak megfelelően a Szövetség Küldöttgyűlése hivatott dönteni. Így jóváhagyja, hogy az Elnök saját jogkörében 2015. április 17-én 17:00-rára összehívta a rendkívüli Küldöttgyűlést.

3/2015 (05.26.) Elnökségi határozatot:

A Küldöttek felhatalmazása alapján a MOHOSZ Választmányába küldöttként Gálik Tamást (Hatvani HE) és Dávid Ferencet („Mátrai Pergetők” HSE) választják.

4/2015. (05.26.) Elnökségi határozatot:

Az Elnök-titkári verseny időpontjául 2015. augusztus 8. határozza meg, helyszínéül pedig az Egerszalóki tározót jelöli meg.

Felhatalmazza az Elnököt a szervezéshez szükséges egyeztetésekre, illetve a verseny kiírás ára, megszervezésére.

5/2015. (05.26.) Elnökségi határozatot:

A 2014. évi gazdasági beszámolót jóváhagyja, és annak az Országos Bírói Hivatal felé való közzétételére felhatalmazza Szoldatics Anikót. Valamint felhatalmazza az év végi zárásból adódó egyéb bevallási, beszámolási kötelezettségek (NAV, KSH, EMJV Adóirodája felé) teljesítésére is.

6/2015. (05.26.) Elnökségi határozatot:

Az elnökség az alábbi javaslatot ismerteti majd a Küldöttgyűléssel és kéri ennek elfogadását:

A 2015. évi tagsági díjat teljes összegben megelőlegezi a Szövetség a MOHOSZ felé.

A díjak megoszlása az alábbiak szerint történik: a Szövetség 300,- Ft/ fő befizetését, míg az egyesületek 200,- Ff/fő befizetését vállalják a 2015. évi tagjaik után. A befizetéssel az egyesületek 2016. május 31-ig kapnak haladékot a Szövetségtől.

7/2015. (06.03.) Elnökségi határozatot:

Láda Gáspárnak, a Horgász Egyesületek Csongrád Megyei Szövetségének ügyvezető elnökének, a MOHOSZ alelnökének 2015. május 30-án a Közép-Tisza-vidéki Horgász Egyesületek Szövetségének Küldött közgyűlésén elhangzott, a Horgász Egyesületek Heves Megyei Szövetségére nézve valótlan és sértő kijelentése miatt az elnökség tiltakozik, és dr. Szűcs Lajos Úrhoz, a MOHOSZ elnökéhez fordul, kérve, hogy tegye mega szükséges intézkedéseket.

8/2015. (09.03.) Elnökségi határozatot:

A korábbi sikerekre való tekintettel is 2016-tól újra meg kell szervezni a finomszerelékes versenycsapat működését a Szövetségen belül. Felkéri Tóth Dezsőt, hogy ebben az ügyben keresse fel Mochnács Sándort és kérje fel a Szakbizottság újbóli felállítására, illetve a versenyzőkkel való kapcsolatfelvételre, tárgyalásra.

9/2015. (09.03.) Elnökségi határozatot:

Az Elnökség határozatában megerősíti a 6/2015 (05.26.) határozatát, valamint elfogadja, hogy a Küldöttgyűlésen az elnökség tegyen javaslatot a versenysport-fejlesztési hozzájárulás visszaállítására.

10/2015. (09.03.) Elnökségi határozatot:

Az elnökség a 2015. évi Küldöttgyűlést 2015. november 20-én (pénteken) 17:00-ra az Eszterházy Károly Főiskola B épületébe hívja össze.

Felkéri továbbá Szoldatics Anikót, hogy a egyeztesse az időpontot és a helyszínt a Főiskola ügyintézőjével

11/2015. (09.03.) Elnökségi határozatot:

Az elnökség támogatja a „MOHOSZ tagszervezete” logo használatát a Szövetség emblémája mellett, pl. a levélpapírokon.

12/2015. (09.03.) Elnökségi határozatot:

Az elnökség kapcsolattartónak Szuromi Csabát, a Szövetség dolgozóját, vezető halászati őrét jelöli

Az elnökség 2014 évben hozott határozatai:

1/2014. (03.05.) Elnökségi határozatot:

Az elnökég tudomásul vette a MOHOSZ kizárási szándékát, megismerte a szakjogász véleményét az ügyben, és ennek ismeretében felhatalmazta az Elnököt, hogy a Választmányi ülésen dr. Szilágyi Zsuzsanna által írt jogi szakvéleményt ismertetve tartsa fenn a Szövetség korábbi, a Küldöttgyűlésen elfogadott álláspontját.

2/2014. (03.05.) Elnökségi határozatot:

Tudomásul vette a vizsgáztatás rendjéről szóló tájékoztatást, és a Kormányhivatallal megkötött megállapodás után várja a vizsgaidőpontok kiírását.

3/2014 (03.05.) Elnökségi határozatot:

Az elnökség szövetség honlapjának szerkesztésével megbízza Tóth Dezső elnököt.

4/2014. (03.05.) Elnökségi határozatot:

Megbízza az Elnököt, hogy jogi szakember bevonásával készítessen egységes alapszabály mintát, amelyet a tagegyesületek részére

5/2014. (04.17.) Elnökségi határozatot:

Az egyesületi vezetőkkel beszélgetéseket kell kezdeményezni, ahol a Liga működéséről, a MOHOSZ-on kívüli életről tájékozódhatnak.

6/2014. (04.17.) Elnökségi határozatot:

A 2013. évi gazdasági beszámolót jóváhagyja, és annak az Országos Bírói Hivatal felé való közzétételére felhatalmazza Szoldatics Anikót. Valamint felhatalmazza az év végi zárásból adódó egyéb bevallási, beszámolási kötelezettségek (NAV, KSH, EMJV Adóirodája felé) teljesítésére is.

7/2014. (07.04.) Elnökségi határozatot:

Az elnökség megismert a MOHOSZ kizáró határozatának tartalmát és a döntés ellen fellebbezést kíván benyújtani a Budapesti Törvényszékhez.

8/2014. (10.15.) Elnökségi határozatot:

Az elnökség a 2014. évi rendes Küldöttgyűlés időpontját 2014. november 22-én 9:00-re tűzi ki. A helyszíne Eger, Betérő Vendéglő. Felkéri Szoldatics Anikót a Küldöttgyűlés előkészítésére.

9/2014. (10.15.) Elnökségi határozatot:

Az Elnökség elfogadja a 2013-2014 évi eseményekről készült beszámolót és a Küldöttgyűlés elé kívánja azt tárni.

10/2014. (10.15.) Elnökségi határozatot:

Az elnökség elfogadja a FEB ellenőrzéséről készült jelentést, valamint a FEB beszámolóját az elmúlt év munkájáról.

11/2014. (10.15.) Elnökségi határozatot:

Az elnökség a Szövetség 2015. évi költségvetés tervezetét a Küldöttgyűlésnek elfogadásra javasolja.

 

 

Az elnökség 2011 évben hozott határozatai:

 

 1. (01.06.)
  megismerte és elfogadta a Heves Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóságának tájékoztatását az ideiglenes horgász-vizsgáztatási renddel kapcsolatban;

 2. (01.06.)
  támogatja a saját tulajdonú vízterület szerzését. Anyagi megfontolásból földterület vásárlása, és azon horgásztó kialakítása mellett teszi le voksát. Feladatul tűzi ki, hogy az országban (elsődlegesen a megyében) olyan olcsó földterületet kell keresni, ahol a vízutánpótlás a tóalakításhoz lehetséges; műszaki engedélyek a tóépítéshez beszerezhetőek; azzal hogy még szem előtt tartják a feltételeknek megfelelő, elfogadható áru vízterület megvásárlását is;

 3. (01.06.)
  a Hevesi Halbarátok Horgász Egyesületének felvételi kérelmét tudomásul vette, azt az éves Küldöttgyűlés elé fogja terjeszteni. Az idei évre pedig felkéri a Kinizsi Horgász Egyesületet, hogy a szükséges mennyiségű állami jegyet bocsássa az egyesület horgászainak rendelkezésére;

 4. (01.06.)
  tájékozódott a nyilvántartó szoftver készültségi állapotáról, bevezetésének tapasztalatiról, majd döntött a továbbértékesítés lehetőségéről. A Haltár egyesületi modul árát 40 e Ft+ÁFA, a Halfej Szövetségi modult korlátlan darabszámú Haltár modul használatával 150 e Ft+ÁFA árban állapította meg;

 5. (01.06.)
  tájékozódott Kranczl Gyula, halőr egészségi állapota felől, engedélyezte 2011. évi szabadságának folyamatában január 1 – február 11. közötti kiadását. Kéri Elnök Urat, hogy a fejleményekről, állapotának alakulásáról tájékoztassa az elnökséget, a további lehetőségek megvitatása érdekében;

 6. (01.06.)
  megbízta az elnököt, a heveshorgasz.hu domainnév megvásárlásával és a weblap megszerkesztésével. Köszönettel elfogadta az emblémát és annak használatát a weblapon.

 7. (01.06.)
  a MOHOSZ jelenlegi helyzetéről, az elszámolásokról szóló tájékoztatást elfogadta, az új országos szervezet esetleges alakulását figyelemmel kíséri, abban való tagságról az aktualitások ismeretében fog majd döntést hozni;

 8. (01.06.)
  valamennyi elnökségi tag feladatának tekinti, hogy lehetőség szerint szponzorokat találjon a megye versenysportjának finanszírozásához.

 9. (03.03.)
  az álláshirdetésre beérkezett pályázatokat áttekintve, megbízta az elnököt, hogy Szuromi Csabával tárgyaljon a halőri állásról, és kölcsönös megegyezés esetén munkáltatói jogkörénél fogva kösse meg vele a szerződést;

 10. (03.03.)
  megbízza az elnököt március 19-én, 26-án a nem vízkezelő egyesületek részére, április 2-án, 9-én a vízkezelő egyesületek részére tervezett megbeszélésre a tájékoztató anyag összeállításával, a rendezvények levezetésével;

 11. (03.03.)
  tájékozódott az ÉKÖVIZIG által végzett rekultivációs munkálatok pillanatnyi helyzetéről; felkérte az elnök urat a munkálatok figyelemmel kísérésére, illetve a további folyamatos tájékoztatásra

 12. (07.14.)
  kitűzi a tisztújító Küldöttgyűlés időpontját: 2011. október 1. 900. Határozatképtelenség esetén az új időpont: 2011. október 1. 930. Helyszíne: Betérő vendéglő (Eger, Deák F.- u. 49.)

 13. (07.14.)
  megismerte és elfogadta a Jelölő Bizottság munkájáról szóló beszámolót

 14. (07.14.)
  tudomásul vette a Versenysport Szakbizottág elnökének beszámolóját az OHCSB-n elért eredményéről. Kérte, a szakbizottság elnökét, hogy gratulációjukat és köszönetüket továbbítsa a versenyzői keret felé.

 15. (07.14.)
  megismerte és elfogadta a Szövetség 2011. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájákéztatást.

 16. (09.12.)
  megvitatta az elnökség 2010-2011 évről szóló beszámolóját és azt az elhangzott kiegészítésekkel kéri a Küldöttgyűlés elé terjeszteni.

 17. (09.12.)
  a Versenysport Szakbizottsági beszámolóját elfogadta és javasolja a beszámoló anyagával a Küldöttgyűlésre készülő elnökségi beszámolót kiegészíteni.

 18. (09.12.)
  a 2010. évi költségvetési beszámolót, a zárszámadást, a 2011 augusztus 31-ig szóló pénzügyi jelentést a Küldöttgyűlés elé terjeszti?

 19. (09.12.)
  elfogadja és a Küldöttgyűlés elé terjeszti a Felügyelő Bizottság beszámolóját

 20. (09.12.)
  A Küldöttgyűlés elé terjeszti a 2012. évi Költségvetés tervezetét

 21. (10.14.)
  felhatalmazza az elnököt, hogy a Küldöttgyűlés jóváhagyása alapján kezdje meg a tárgyalásokat az Országos Horgász Liga megalapítása érdekében

 22. (10.14.)
  jóváhagyja, hogy a Nagyrédei Horgász Egyesület 2010-2011. évi tartozásának behajtását ügyvédi meghatalmazás alapján jogi útra terelje a Szövetség

 23. (10.14.)
  a Küldöttgyűlés K-2/2011 évi határozata alapján Szoldatics Anikó gazdasági vezető részére nettó 200 e forint jutalom kifizetését hagyja jóvá.

 24. (10.14.)
  a Küldöttgyűlés K-2/2011 évi határozata alapján, egy tartózkodás mellett, Tóth Dezső elnök részére nettó 500 e forint jutalom kifizetését hagyja jóvá.

 25. (12.02)
  a 2012 évi célkitűzéseket áttekintette, azokkal egyetért.

 26. (12.02.)
  tudomásul vette az Egerszalóki tározó rekultivációjának horgászokat érintő információit. Jóváhagyja, hogy a 2011 évben a rekultiváció miatt elmaradt kb. 50-60 q, a halászati tervben előírt telepítéseket 2012 tavaszán végezze el a Szövetség. Az erről szóló kérelmet a Halászati Hatóság felé továbbítani kéri.

 27. (12.02.)
  meghatározza, hogy 2012 évre az Egerszalóki tározó területi engedélyeinek árában az előző évihez viszonyítva ne történjen változás, azaz a parti engedélyek árát 29.000,- Ft-ban, a csónakos engedélyek árát pedig 35.000,- Ft-ban rögzítette.

 28. (12.02.)
  az E-27/2011. sz. határozatban meghatározott éves területi engedélyek árából 3.000,- Ft kedvezményt ad azoknak a horgászoknak, akik 2011. évben érvényes területi engedéllyel rendelkeztek és fogási naplójukat az előírásoknak megfelelően leadták.

  HATÁROZATOK

  Készült: 2012. november 17-én Küldött gyűlésen

  A Küldöttközgyűlés 17 megjelent fővel határozatképes.

  Változtatás nélkül elfogadja a kitűzött napirendi pontokat.

  1. A Küldöttgyűlés 2012-2013 évre a versenysport fejlesztési hozzájárulás összegét 200,- Ft/ fő/ év összegben határozta meg.
  2. A küldöttek a 2006-2011 időszakra pénzjutalom kifizetését határozták el a Szövetség elnöke és gazdasági vezetője részére. A jutalom összegének meghatározását elnökségi hatáskörbe sorolták.
  3. A Szövetség 2010-2011. évi munkájáról a beszámolót, amely egyben bővebb áttekintést ad a 2006-2011-es ciklusról, az elhangzott kiegészítésekkel egyhangúlag elfogadták:
   – az elnökség által mutatott út, mind szervezetileg, mind gazdaságilag és versenysport terén is eredményesnek mutatkozik;
   – át kell gondolnia a Szövetségnek, hogy a MOHOSZ kötelékében milyen lehetőségei vannak;
   – meg kell vizsgálni a következő években a horgászvizsgáztatás kérdését;
   – továbblépésekre van szükség a vízterület vásárlása irányába;
   – az egyesületek szakmai támogatása vízterület vásárlás vonatkozásában.
  4. A Küldöttek a Szövetség gazdálkodásáról szóló beszámolót a létszám adatok alakulására is kitérő szóbeli kiegészítésekkel, tájékoztatóval helyben hagyták.

  5. A résztvevők elfogadták a Felügyelő Bizottság jelentését.

  6. A Küldöttgyűlés a 2012. évi költségvetés tervezetet jóváhagyta.

  7. A Küldöttek a Tisztségviselő választás előkészítése során megszavazták, hogy nyílt szavazással kívánnak tisztségviselőket választani a Szövetség élére. Megválasztották a Szavazatszáláló Bizottság tagjait:

   – Faragó László (Visontai HE)
   – Ványi Zoltán (Kiskörei Dózsa HE)
   – Kiss József (Boldogi HE)
   Valamint mandátumának lejártával, munkáját megköszönve, feloszlatta a Jelölő Bizottságot.
  8. A Küldöttek egyenként kézfeltartással megválasztották a Szövetség tisztségviselőit a 2011 – 2016 közötti időszakra. A szavazatok alapján:
   Elnök: Tóth Dezső (Hatvani HE)

  Elnökség tagjai: Berkó János (Gyöngyös és Környéke HE)

  Fábián János (Búzásvölgyi HE)

  Holló Albin (Eger és Vidéke HE)

  Kiss Tamás (Kinizsi HE)

  Vágó János (Gyöngyös-Adács Vasutas HE)

  FEB elnöke: Podonyi Mihály (Selypi HE)

  FEB tagjai: Gálik Tamás (Hatvani HE)

  Bárdos Zsolt (Bélapátfalvi Cementgyár HE)

  1. Feladatának végeztével feloszlatta a Szavazatszámláló Bizottságot.
  2. A grénium megismerte az újonnan alakuló országos Horgász Liga célkitűzéseit, elképzeléseit. És felhatalmazta az Elnökséget, hogy vegyen részt a Ligával kapcsolatos alapítási munkálatokban.

   

  K.m.f.

   

  Tóth Dezső sk.

  elnök

  HATÁROZATOK

  Készült: 2012. november 17-én Küldött gyűlésen

  A Küldöttközgyűlés 15 megjelent fővel határozatképes.

  Változtatás nélkül elfogadja a kitűzött napirendi pontokat.

  1. A Küldöttek az Elnökség 2011-2012 évről készített beszámolóját egyhangúlag elfogadták.

  2. A 2011 évi gazdasági beszámolót, valamint a 2012 szeptember 30-ig elkészített pénzügyi beszámolót a Küldöttgyűlés elfogadta.

  3. A Felügyelő Bizottság 2011-2012 évi beszámolóját elfogadták a Küldöttek.

  4. A 2013 évi költségvetési tervet egyhangúlag elfogadták a Küldöttek.

  5. A Maklári Sportegyesület tagfelvételi kérelmét a Küldöttek elfogadták, az egyesület Horgász Szakosztályát 2013 január 1-jétől teljes jogú tagnak tekinti a Szövetség.

  6. A Küldöttek a Szövetség Alapszabályában az alábbi módosítást hajtották végre:
   ”A Szövetség elnöksége minden évben egyszerű szótöbbséggel dönt az éves beszámoló mérleg) elfogadásáról. Beszámolót a küldöttközgyűlés előtt bemutatni köteles.
   Az éves beszámolóról az Elnökség a Felügyelő Bizottság jelentésének ismeretében dönt.”

   

  K.m.f.

   

  Tóth Dezső sk.

  elnök

  HATÁROZATOK

   

  Az elnökség 2012 évben hozott határozatai:

   

   

   

   

  1. (03.01.)
   A vizsgaszervező egyesületek javaslatára a vizsgák szervezési költségének fedezetére 2.000,- Ft/főben állapítja meg a vizsgadíjon felüli költség térítését a vizsgázók részére. A megállapított összeg az egyesületek bevétele, de egységesen alkalmazandó.

  2. (03.01.)

   1. (03.01.)
    Az elnökség megismeri a 2012. évi vizsgafeltételeket. Jóváhagyja a korábbi öt vizsga szervező egyesület idei évi vizsgalehetőségét.. Ezek:
    – Eger és Vidéke Horgász Egyesület (Eger)
    – Gyöngyös és Környéke Horgász Egyesület (Gyöngyös)
    – Hatvani Horgász Egyesület (Hatvan)
    – Kinizsi Horgász Egyesület (Heves)
    – Kiskörei Dózsa Horgász Egyesület (Kisköre)

   elfogadja a Megye Bajnokság helyszínét és időpontját és felhatalmazza a Versenysport Szakbizottságot a versenykiírás kihirdetésével, valamint felkéri a szervezési munkák elvégzésére.

  3. (03.01.)
   tájékozódik az iroda vizesblokkjának felújítására érkezett ajánlatokról, és felhatalmazza az Elnököt, hogy a munka elvégzésére vállalkozói szerződést kössön Végh Zoltán egyéni vállalkozóval.

  4. (04.20.)
   tájékozódik a Nagyrédei Horgász Egyesülettel szemben fennálló követelés helyzetéről. A tartozás behajtására javasolja a postai megkeresések folytatását.

  5. (04.20.)
   2012. június 1 – 30 közötti időszakban kísérleti jelleggel bevezeti az éjjel-nappali horgászat lehetőségét az Egeszalóki tározón, azzal, hogy ha eredményesnek könyvelhető el az időszak, akkor augusztus 31-ig meghosszabbítható.

  6. (04.20.)
   az éjjel-nappali horgászat időtartamára, ugyancsak kísérleti jelleggel bevezeti a 2, 3 illetve 5 napos napijegyet, árukat rendre 5.000,- Ft-ban, 7.000,- Ft-ban és 11.000,- Ft-ban állapítja meg.

  7. (04.20.)
   a júniusi átmeneti időszakra javasolja, hogy önkéntes munkában dolgozó halászati őrrel segítse a két alkalmazásban álló halászati őr munkáját, amennyiben meghosszabbításra kerül az időszak, akkor megbízási szerződéssel, juttatás ellenében állítson be harmadik halászati őrt.

  8. (07.11)
   tájékozódott a júniusi átmeneti időszak tapasztalatairól a tározón, és ennek ismeretében jóváhagyta a meghosszabbítást: a naptár szabta lehetőségek miatt szeptember 2-áig.

  9. (07.11.)
   felkéri a gazdasági vezetőt, hogy augusztus hónapban szervezzen meg egy tájékoztató előadást az egyesületek képviselői részére, ahol a SZÁK program működésével megismerkedhetnek a résztvevők.

  10. (07.11.)
   támogatja a Magyar Horgász Liga megalapítását, felhatalmazza az Elnököt, az alakuló ülésen való részvételre és a Szövetség képviseletére.

  11. (07.11.)
   a Boldogi Horgász Egyesület kérelmét elbírálta, és 200.000,- Ft támogatás kifizetését határozza meg részükre, azzal, hogy annak felhasználását az egyesület számlával köteles igazolni.

  12. (07.11.)
   az Elnökség a 63/2012 VM rendelet megismerése után elfogadja, hogy az augusztus 1-jétől 3.500,- Ft/fő összegű vizsgadíj mellett a költségtérítés változatlan, 2.000,- Ft/fő maradjon. Így a vizsgára jelentkezőknek egységesen minden vizsgahelyen 5.500,- Ft-ban határozza meg a fizetendő összeget.

  13. (10.18.)
   megvitatta az elnökség 2011-2012 évről szóló beszámolóját és azt az elhangzott kiegészítésekkel kéri a Küldöttgyűlés elé terjeszteni.

  14. (10.18.)
   a Versenysport Szakbizottsági beszámolóját elfogadta és javasolja a beszámoló anyagával a Küldöttgyűlésre készülő elnökségi beszámolót kiegészíteni.

  15. (10.18.)
   A 2011. évi költségvetési beszámolót, a zárszámadást, és a 2012.szeptember 30-ig szóló pénzügyi jelentést a Küldöttgyűlés elé terjeszti.

  16. (10.18..)
   Elfogadja és a Küldöttgyűlés elé terjeszti a Felügyelő Bizottság beszámolóját.

  17. (10.18.)
   A Küldöttgyűlés elé terjeszti a 2013. évi Költségvetés tervezetét.

  18. (10.18.)
   A Küldöttközgyűlést 2013. november 17-én szombaton 9:00 órára tűzi ki, Helyszínéül a Betérő Vendéglő (Eger, Deák F. u. ) határozza meg

  19. (10.18.)
   Az elnökség támogatja Maklári Sportegyesület tagfelvételi kérelmét és a Küldöttgyűlés elé terjeszti azt.

  20. (10.18.)
   Az elnökség felhatalmazza az elnököt, hogy a halőri jelentés alapján kérje az Eger és Vidéke Horgász egyesülettől a Domoszlai – Pummer ügy kivizsgálását.

  21. (10.18.)
   Felhatalmazza az elnököt és a gazdaságvezetőt a 2013 évi bérfejlesztés lehetőségeinek vizsgálatára.

  22. (10.18.)
   Megbízza az elnököt és Szuromi Csaba halászati őrt, hogy a törpeharcsa gyérítés érdekében kösse meg a szerződést Kovács István egyéni vállalkozóval és az optimális időpontot kiválasztva végezzék el a munkálatokat.

  23. (11.15.)
   Az Elnökség támogatja a Szövetségi „tagsági lap” kiadását, és azt megvitatásra a Küldöttgyűlés elé terjeszti.

  24. (11.15.)
   Az elnökség a bérjavaslatokat elfogadta, megbízza az Elnököt, hogy munkáltatói jogkörénél fogva azt az érintettekkel tárgyalja meg, és tegye meg a szükséges lépéseket a 201. január 1-jei bevezetéshez.

  25. (11.15.)
   Az egrszalóki tározó házirendjében tett módosítási javaslatokat elfogadta. Eszerint 2013 évben június – augusztus időszakban 24 órás horgászati lehetőséget biztosít a tározón. A méretkorlátozással védett fajok esetén éves elvihető halmennyiséget maximum 30 darabra módosítja.

  26. (11.15.)
   Az Egerszalóki tározó éves területi engedélyeinek árát a következők szerint határozza meg:
   – „parti” területi engedély: 35.000,- Ft
   – „csónakos” és „etetőhajós” éves engedély 40.000,- Ft
   – ifjúsági engedély (18 éves korig) 16.000,- Ft
   – gyermek engedély (14 éves korig) 900,- Ft
  27. (12.14.)
   Az Egerszalóki tározó napi területi engedélyeinek árát a következők szerint határozza meg:
   – 1 napos engedély: 3.000,- Ft
   – 2 napos engedély: 5.000,- Ft
   – 3 napos engedély: 7.000,- F
  28. (12.14.)
   Kéri a Domoszlai – Pummer ügy házon belüli vizsgálatát és annak eredményéről Domoszlai András horgász tájékoztatását.

  HATÁROZATOK

   

   

   

  Az elnökség 2013 évben hozott határozatai:

   

  1. (02.07.)
   Egyhangúlag támogatta a Zöldhorgász Nonprofit Kt megvásárlását. Az ehhez szükséges feladatok végrehajtásával megbízta az elnököt.

  2. (02.07.)
   megismerte a 2012 évi CXX. Törvény és a végrehajtásáról szóló BM rendelet hatását a vízkezelő egyesületekre. Megbízza az elnököt, hogy a halőrök igazolvánnyal, jelvénnyel való ellátásnak feltételeiről, a végrehajtás módjáról tájékoztassa az érintett egyesületek vezetőit.

  3. (02.07.)
   A SZÁK program bevezetésének és használatának első tapasztalatairól szóló tájékoztatást az elnökség meghallgatta. Kéri az elnököt, és a gazdasági vezetőt, hogy az állami horgászjegy kiadások gyorsítása édekében továbbra is igyekezzenek minden segítséget megadni az egyesületek jegykiadóink, valamint a felmerülő problémákról, hibákról, nehézségekről a Heves Megyei Kormányhivatal Halászati Hatóságát, azonkeresztül pedig a NÉBIH illetékeseit tájékoztassa.

  4. (02.07.)
   A weboldal információkkal való feltöltése érdekében megbízza az elököt, hogy bízzon meg szakembert. E tevékenységre 20.000,- Ft+Áfa havidíj kifizetését irányozza elő.

  5. (02.07.)
   Egyhagúlag elfogadta a Versenysport Szakbizottság munkatervét. Támogatja a Regionális Bajnokság „újraélesztését”. Megbízza a Szakbizottságot, a verseny megszervezésével. Helyszínéül az Egerszalóki víztározó déli gátját jelöli ki. Az Elnököt a helyszín biztosításához szükséges engedélyek beszerzésére kéri fel.

  6. (02.07.)
   Elfogadja a Megyei verseny helyszínéül az Egerszalóki víztározó déli gátját. Megbízza az elnököt, hogy az ÉKÖVIZIG illetékeseitől e verseny időtartamára is engedélyt kérjen a gáton történő horgászatra.

  7. (02.07.)
   Egyhangúlag elfogadja Fábián János felajánlását, és felkéri a Búzásvölgyi Horgászegyesületet, hogy a Versenysport Szakbizottság támogatásával szervezze meg az Elnök-titkári versenyt, további biztosítsa annak helyszínét.

  8. (02.07.)
   A versenyek pontos időpontjának egyeztetését, és az arról való tájékoztatás, versenykiírások érintettekhez való eljuttatását is kéri az elnöktől, és a Versenysport Szakbiztottság elnökétől.

  9. (02.07.)
   Megbízza az elnököt, hogy teljes jogkörben járjon el a Domoszlai András horgász által felvetett kérdésben. A Szövetség álláspontjának képviseletével megbízza a Marosvölgyi Ügyvédi Irodát.